Архив за етикет: конкурс за идеен проект на спортна зала

Конкурс за идеен проект на спортна зала обяви Община Стара Загора

Конкурс за идеен проект на спортна зала обяви Община Стара Загора

Община Стара Загора обяви конкурс за идеен проект за нова, многофункционална спортна зала. Тя ще се намира в центъра на новия парк „Артилерийски“.

Предметът на дейност е „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I – спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора“.

В информацията, публикувана на страницата на Общината се посочва, че функционалната характеристика на многофункционалното съоръжение включва провеждане на състезания от различни спортове, в съответствие с изискванията на международните федерации, с адаптивност на трибуните  и  цялостната конфигурация на залата, както и на концерти, конференции, изложения, изложби и други културни прояви.

Нужно е обособяването и на бизнес зона, конферентен блок, заведения за хранене и развлечения. Сградата следва да бъде съобразена със заобикалящата паркова среда.

Съоръжението трябва да разполага с капацитет от 5 200 седящи места. Възложителят изисква да се предвиди възможност за телескопично прибиране на част от трибуните с оглед провеждане на различни мероприятия и спортни състезания.

При организиране на концерти следва да се предвидят допълнителни 1200 преместваеми места и вход осигуряващ безпроблемно внасяне на сценично оборудване.

Предложенията ще бъдат приемани в Община Стара Загора до 17 февруари 2020 г..

Предвиден е награден фонд в размер на 35 000 лв. за класираните идейни проекти на първите три места: на първо място – 20 000лв., на второ- 10 000лв. и на трето – 5000лв..

Общата прогнозна стойност на инвестицията за проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала в Стара Загора е до 25 млн.лв. с ДДС.

Източник dolap.bg