Дневни архиви: 09/11/2018

Проект разширение Театър Сфумато

Разширяват театър Сфумато с триетажна сграда

Готов е техническият проект на разширение на театър СФУМАТО. Новата сграда ще е на три етажа с 6000 кв. м РЗП, с високотехнологична мултифункционална зала с 220 места, 2 репетиционни зали, гримьорни, Център за работа с деца, галерия, публични пространства и два входа – откъм ул. „Силистра“ и откъм бул. „Янко Сакъзов“. Предвидено е покривно озеленяване и 40% растителност на терена. Имотът от 4615 кв. м е зад театър „София“ и сега съществуващата сграда на СФУМАТО – бившата баня „Подуяне“.

Техническият проект за преустройство и реконструкция е изготвен след обществена поръчка с финансиране по ОПРР – BG161РО001/5-01/2008/063 „Укрепване капацитета на Министерство на културата – конкретен бенефициент по ОПРР“. Ръководител на проектантския екип е арх. Миряна Йорданова с участието на арх. Петър петров, арх. Ясен Сотиров, арх. Теофана Харалампиева, арх. Ренета Камбошева, инж. Зина Глосова, инж. Димитър Димитров – конструктор, инж. Здравка Ненчева – ЕЕ, ОВК, инж. Изолина Ботева, Инж. Д. Ушанов – ПБЗ, ПУСО, Пожарна безопасност, инж. Калинка Текелиева – ВиК, инж. Лозана Йорданова – геодезия, инж. Даниела Иванова – инсталации, л. арх. Георги Кръстев – паркоустройство и благоустрояване, проф. Иван Добчев, управител на театър СФУМАТО – сценография.

Театрална работилница „Сфумато“ е държавен театър – пространство за търсения, създаване и представяне, международен център за театрално новаторство, с акцент върху работата с млади творци от всички артистични области. Театърът се намира в бившата баня „Подуене“, преустроена в периода 2001-2004 с помощта на спонсори, Министерство на финансите и Министерство на културата. Към днешна дата обаче сградата е „амортизирана и крайно недостатъчна за развитието на театъра“, посочват проектантите.

Според мотивите в проекта реконструкцията на театралната работилница ще допринесе за визията за София за град на култура и интелигентен растеж и дава възможност за изграждане на втори театрален център в столицата – театър „София“, Малък градски театър „Зад канала“, Държавния музикален театър.

Проекта на арх.Миряна Йорданова можете да видите тук:

Източник: www.gradat.bg

Село Сандрово с обновена зала по волейбол и баскетбол

Луксозни столове за театър от най-висок клас

Село Сандрово е с обновена зала по волейбол и баскетбол

Село Сандрово е с обновени зала по волейбол, баскетбол и фитнес зала.

Те са част от проект „Текущ ремонт на Детски спортен център към бивше ОУ „Отец Паисий“.

Дървена спортна настилка, баскетболна, волейболна зала

Спортна зала с дървена настилка за волейбол и баскетбол

Здрава настилка за фитнес зала

Фитнес зала, фитнес салон

Проектът е на стойност 24 000 лв., като е изграден и нов санитарен възел.

Ремонт и обновяване на спортна зала

Детски спортен център село Сандрово, община Русе

Кампания „Малки населени места“ на Община Русе цели подобряване на физическата и жизнената среда и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост.

Тя обхваща кметствата Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода, Ястребово.

Както и кварталите „ДЗС“ и „Образцов чифлик“, „Долапите“, „Средна кула“.

За поредна година средствата, които бяха отпуснати за финансиране на проекти в 13-те кметства от общината, както и кварталите, са в размер на 320 000 лв.

До края на ноември предстои да приключи изпълнението на всички проекти в рамките на кампанията.

Източник www.citybuild.bg

Васил Левски може да бъде пригоден за СП по футбол срещу 30млн лв