Електронни табла за волейбол

Професионални спортни електронни табла за волейбол.

Фирма Ивеста внася и предлага на българския пазар професионални спортни лед табла на няколко доказани европейски производителя.

При нас може да намерите както следните видове електронни табла:

  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, геймовете и тайм аут
  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, геймовете, имената на играчите и тайм аут
  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, геймовете, имената на играчите, тайм аут и видеоекран за повторения
  • Лед видеоекран
  • Лед видеокуб

Таблата са одобрени от FIVB за провеждане на състезания  от най-висок клас.

Електронни табла за волейбол

Видеокуб за волейболна зала

Видеокуб за волейбол

Спортно електронно волейболно табло

Електронно табло за волейбол Мултиспорт

Волейболно електронно табло

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт профешънъл

Волейболно електронно табло

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт Плюс

Волейболно електронно табло

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт Плюс Макси

Волейболно електронно табло

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт Макси

Спортно волейболно електронно табло

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт Интернешънъл

Волейболно спортно електронно табло

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт Чампион

Волейболно табло за волейболна спортна зала

Спортно електронно табло за волейбол Мултиспорт FC50H25

Волейболна конзола за спортно електронно табло

Конзола за управление на електронно табло

Статистически панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FC12B2

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-412B

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-412C

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-412D

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-412E

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-414B

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-414C

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-414D

Волейболни панели за електронно табло

Спортни електронни статистически панели за волейбол FS-414E

Волейболни панели за имената на играчите за електронно табло

Спортни електронни панели за имена на играчите за волейбол FS-412F

Волейболни панели за имената на играчите за електронно табло

Спортни електронни панели за имена на играчите за волейбол FS-414F

Волейболно табло за училище, физкултурен салон

Спортно електронно табло за волейбол PS-M

Волейболно електронно табло за резултат

Спортно електронно табло за волейбол FS-130N

Волейболно електронно табло за резултат и време

Спортно електронно табло за волейбол FS-120N

Волейболно електронно табло за резултат, време и нарушения

Спортно електронно табло за волейбол FC62H25N12B2

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC56H20

Спортно електронно табло за баскетбол

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC54H25

Волейболно табло за отчитане на резултата, времето и нарушенията

Спортно електронно табло за волейбол FC60H25N12B2

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC54H20

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC50H20

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC50H15

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC50H25

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC54H25N

Волейболно табло за отчитане на резултата, времето и нарушенията

Спортно електронно табло за волейбол FC54H25N12A1

Волейболно табло за отчитане на резултата, времето и нарушенията

Спортно електронно табло за волейбол FC56H25-12A1

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC60H25N

Волейболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за волейбол FC62H25N

Електронни табла за баскетбол