Електронни табла за баскетбол

Професионални спортни електронни табла за баскетбол.

Фирма Ивеста внася и предлага на българския пазар професионални спортни лед табла на няколко доказани европейски производителя.

При нас може да намерите както следните видове електронни табла:

  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, периода и тайм аут
  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, периода, нарушения на играчите и тайм аут
  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, периода, индивидуалните нарушения на играчите и тайм аут
  • Спортно електронно табло с изписване на резултата, времето, периода, индивидуалните нарушения на играчите, тайм аут и видеоекран за повторения
  • Лед видеоекран
  • Лед видеокуб
  • Спортни електронни табла за отчитане на 24с
  • Спортни електронни табла за владеене на топката

Таблата са със сертификат от FIBA за провеждане на състезания  от най-висок клас.

Електронни Табла за Баскетбол

Спортно електронно табло за баскетбол с видеоекран за повторения

Електронно табло за баскетбол с видеоекран за повторения

Електронно табло за баскетболна зала

Спортно електронно табло за баскетбол с панели за индивидуални нарушения на играчите

Видеокуб за баскетболна зала

Видеокуб за спортна зала

шот клок за 24с

Професионални електронни табла за измерване на 24 секунди

шот клок 24с

Професионални електронни табла за измерване на 24 секунди

Баскетболно електронно табло

Спортно електронно табло за баскетбол с панели за индивидуални нарушения на играчите

Баскетболно електронно табло, баскетболна спортна зала

Електронно табло за баскетбол

Баскетболни панели за индивидуални нарушения на играчите

Панели за индивидуални нарушения на играчите за баскетболно табло

Електронно табло за баскетбол

Електронно табло мултиспорт

Баскетболно електронно табло

Професионално електронно табло Multisport Professional

Баскетболно електронно табло

Спортно електронно табло за баскетбол Мултиспорт плюс

Баскетболно електронно табло

Спортно електронно табло за баскетбол Мултиспорт плюс макси

Баскетболно електронно табло

Спортно електронно табло за баскетбол Мултиспорт макси

Спортно баскетболно електронно табло

Електронно табло за баскетбол Multisport International

Баскетболно спортно електронно табло

Електронно табло за баскетбол Multisport Champion

Баскетболно табло за баскетболна спортна зала

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболна конзола за спортно електронно табло

Конзола за управление на електронно табло

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за електронно табло

Панели за индивидуални нарушения на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за имената на играчите за електронно табло

Панели за изписване на имената на играчите в баскетбола

Баскетболни панели за имената на играчите за електронно табло

Панели за изписване на имената на играчите в баскетбола

Баскетболно табло за училище, физкултурен салон

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно електронно табло за резултат

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно електронно табло за резултат и време

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно електронно табло за резултат, време и нарушения

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата, времето и нарушенията

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата, времето и нарушенията

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата, времето и нарушенията

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на резултата и времето

Спортно електронно табло за баскетбол

Баскетболно табло за отчитане на 24 секунди

Електронни табла за за баскетбол за отчитане на 24 секунди

Баскетболно табло за отчитане на 24 секунди

Електронни табла за за баскетбол за отчитане на 24 секунди

Баскетболно табло за отчитане на 24 секунди

Електронни табла за за баскетбол за отчитане на 24 секунди

Баскетболно табло за отчитане на 24 секунди

Електронни табла за за баскетбол за отчитане на 24 секунди

Баскетболно табло за отчитане на 24 секунди

Електронни табла за за баскетбол за отчитане на 24 секунди

Електронни табла